Çok Dilde Stil Kılavuzu

Tüm dillerde marka tutarlılığı sağlar.

Tüm kanallarda tutarlı kalite sağlamak için stil kılavuzlarınızı birçok dilde hazırlayabilir veya uyarlayabiliriz.

Stil kılavuzu nedir?

Stil kılavuzu; tüm kanallarda tutarlı marka iletişimleri sağlamaya yönelik kuralların bütünüdür. Bu kılavuzlar genellikle dil bilgisi, noktalama işaretleri, yazım, terminoloji ve hitap tonu gibi tercihleri kapsar.

Kuruluşlar çoğu zaman hedef dillerde değil kendi dillerinde içerik üretirken stil kılavuzu kullanmayı tercih eder. Bu yaklaşım her dilin kendine has özelliklerini ve hedef pazardaki kültürel farklılıkları gözardı etmek anlamına gelir.

Farklı dillerde hazırlanan bir stil kılavuzu bu potansiyel sorunların çeviride her zaman dikkate alınmasını ve böylece çevrilen metnin kaynak metin kadar doğru ve etkili olmasını sağlar.

Avilinga çok dilde stil kılavuzu hazırlama süreci

Çeşitli pazarlarda içerik performansını optimize etmek isteyen küresel kuruluşların tüm hedef diller için özel olarak hazırlanan bir stil kılavuzuna ihtiyacı vardır. Bunun için:


Ücretsiz danışmanlık planlayın >