Đầu nối CMS

Quản lý nội dung đa ngôn ngữ từ CMS hiện tại của bạn.

Đầu nối CMS tùy chỉnh của chúng tôi tích hợp chức năng quản lý biên dịch hiệu năng cao vào dòng công việc quen thuộc của bạn.

Đầu nối CMS là gì?

Đầu nối CMS chỉ đơn giản là một công cụ kết nối ứng dụng khác với hệ thống quản lý nội dung của bạn, mở rộng các chức năng của nó.

CMS của bạn được phát triển để quản lý nội dung trong một ngôn ngữ. Bạn có thể dịch nó nhưng khả năng mở rộng là không cao. Mặt khác, hệ thống quản lý biên dịch (TMS) Avi5 của chúng tôi được phát triển để quản lý hiệu quả các bản dịch trong nhiều ngôn ngữ tùy theo nhu cầu của bạn.

Đầu nối CMS độc quyền của chúng tôi đồng nghĩa bạn có thể tận hưởng tính năng tốt nhất từ cả hai thế giới — sức mạnh của công cụ quản lý bản dịch đa ngôn ngữ Avi5 ngay từ trong CMS hiện tại của bạn.

Với đầu nối CMS của Avi5:

  • Tích hợp toàn diện đầu ra cho bản dịch ngay từ trong tất cả các dòng nội dung của bạn.
  • Phát hành nội dung bằng nhiều ngôn ngữ mà không cần tốn thêm công sức.
  • Không cần học các phần mềm mới để phân công, xem lại và phát hành nội dung bằng nhiều ngôn ngữ.
  • Tùy chỉnh các công cụ và bộ lọc để đáp ứng các nhu cầu biên dịch độc đáo của tổ chức của bạn.
  • Tiết kiệm thời gian mà không cần liên tục sao chép-dán nội dung giữa các ứng dụng.

Đầu nối CMS của Avi5 khả dụng cho:

Adobe Experience Manager

Opentext Teamsite

Drupal

EpiServer

Contentful

Sitecore

Liferay

Microsoft Sharepoint

Liên hệ để tìm hiểu về Đầu nối CMS của chúng tôi >