Kiểm soát chất lượng

Để có các bản dịch tiêu chuẩn cao nhất.

Mọi bản dịch đều phải trải qua một quy trình kiểm soát chất lượng để đảm bảo chúng đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất có thể.

Quy trình kiểm soát chất lượng

  1. Kiểm soát chất lượng trong quá trình. Các công cụ kiểm tra chính tả, kiểm tra thuật ngữ và kiểm tra phong cách hỗ trợ chuyên gia ngôn ngữ trong suốt quá trình dịch thuật.
  2. Giai đoạn hiệu đính. Bản dịch hoàn chỉnh được gửi từ biên dịch viên ban đầu đến một hiệu đính viên bản địa để kiểm tra lỗi. Hiệu đính viên sẽ sửa trực tiếp trên bản dịch, mọi thay đổi đều được theo dõi và ghi chú để có thể dễ dàng được hoàn tác nếu cần.
  3. Biên dịch viên xem lại. Sau đó, biên dịch viên sẽ xem lại các thay đổi của hiệu đính viên, đây được gọi là quy trình hiệu đính lần hai.
  4. Xem lại kỹ thuật. Khi các bản dịch được phát hành trực tiếp vào các bố cục hoặc định dạng xuất bản cụ thể, một quản lý dự án sẽ kiểm tra để đảm bảo các yếu tố kỹ thuật của tài liệu gốc đã được duy trì trong bản dịch. Các yếu tố này bao gồm dấu cách, liên kết và hình ảnh.
  5. Khách hàng phê duyệt. Tổ chức của bạn có quyền phê duyệt cuối cùng. Các hiệu đính viên của bạn có thể thực hiện mọi thay đổi cuối cùng một cách trực tiếp thông qua Avi5 hoặc CMS ưa thích của bạn. Các thay đổi này được ghi lại để thông báo với chuyên gia ngôn ngữ về các tùy chọn của bạn trong tương lai.

Các tính năng bổ sung


Xếp lịch tư vấn miễn phí >