Hỗ trợ loại tập tin

Dịch trực tiếp sang định dạng ưa thích của bạn. Không cần sao chép và dán.

Avi5 có thể được tùy chỉnh để hỗ trợ bất cứ loại tập tin nào mà bạn thích làm việc trên đó. Điều đó có nghĩa bạn không cần sao chép-dán giữa Avi5 và các ứng dụng khác.

Vì sao không nên sao chép và dán?

Sao chép và dán được phát minh năm 1974 và vẫn có ứng dụng của nó, nhưng có nhiều cách tốt hơn để tiết kiệm thời gian—đặc biệt trong lĩnh vực quản lý biên dịch.

  • Việc sao chép-dán từ nội dung biên dịch khiến bạn không thể kiểm tra lỗi, ví dụ như sót ký tự và văn bản bị dán vào sai vị trí.
  • Việc sao chép-dán thường xuyên giữa các ứng dụng sẽ dẫn đến các lỗi định dạng mà phải mất nhiều thời gian để sửa.
  • Thời gian dùng để sao chép-dán sẽ tích lũy—đặc biệt là ở quy mô lớn.

Avi5 hỗ trợ loại tập tin:

  • Không cần sao chép-dán giữa các ứng dụng. Từ sổ sao chép Excel đến các định dạng InDesign nhiều lớp, chúng tôi sẽ cung cấp bản dịch hoàn chỉnh ở mọi định dạng mà bạn tải lên.
  • Tối ưu hóa việc quản lý biên dịch với các bộ lọc tùy chỉnh cho mọi loại tập tin, được phát triển để đáp ứng cụ thể nhu cầu của tổ chức của bạn và độ tương thích cho tất cả các tiện ích của Avi5.
  • Chúng tôi đảm bảo mọi yếu tố kỹ thuật cho các loại tập tin cụ thể đều được đảm bảo, ví dụ như dấu cách, liên kết và vị trí đặt ảnh.