Tuân thủ sách hướng dẫn về phong cách

Đảm bảo phong cách nhất quán trên tất cả các kênh đa ngôn ngữ.

Avilinga BlueStylo đảm bảo tất cả nội dung của bạn đều tuân theo tiếng nói của thương hiệu bạn, dù là trong ngôn ngữ nào.

BlueStylo là gì?

BlueStylo là một công cụ tuân thủ sách hướng dẫn về phong cách đa ngôn ngữ. Công cụ này đưa ra phong cách thương hiệu và hướng dẫn về tông giọng khi bạn đánh máy, đảm bảo sự nhất quán trên khắp tổ chức của bạn.

BlueStylo hoạt động như thế nào?

  • Chúng tôi triển khai hướng dẫn phong cách hiện có của bạn vào BlueStylo hoặc giúp bạn định nghĩa chúng từ đầu.
  • Tiện ích của chúng tôi tích hợp sách hướng dẫn về phong cách tùy chỉnh của bạn vào BlueStylo cho tất cả ứng dụng và dòng công việc của bạn.
  • Các nhân viên của bạn sẽ nhận được phản hồi về phong cách ngay khi họ viết, tương tự như tính năng kiểm tra chính tả.
  • Dịch vụ này được lưu trữ trên mạng của bạn hay của chúng tôi tùy theo nhu cầu của bạn.

Tiện ích BlueStylo

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Adobe Experience Manager

Tính năng của BlueStylo