Dịch vụ biên dịch

Bản dịch chất lượng cao với thời gian hoàn thành nhanh.

Avilinga có thể dịch từ mọi ngôn ngữ sang mọi ngôn ngữ đã được đồng ý từ trước trong vòng 12-24 giờ (tùy thuộc vào lượng từ). Chúng tôi xây dựng hệ thống của mình để đảm bảo quy mô và hiệu quả khi xử lý nhiều ngôn ngữ hơn.

Đây là cách thức chúng tôi thực hiện điều này:


Đó là cách chúng tôi đã thực hiện với Qatar Airways >

Các chuyên gia ngôn ngữ của chúng tôi

Chúng tôi tin rằng các bản dịch chất lượng cao bắt đầu với những biên dịch viên chất lượng cao. Điều đó có nghĩa: