Quản lý Dòng công việc Biên dịch

Quản lý biên dịch một cách dễ dàng và toàn diện trên quy mô lớn.

Phần mềm Avi5 độc quyền của chúng tôi là hệ thống quản lý biên dịch (TMS) duy nhất được phát triển với mục đích chuyên để quản lý hơn 25 ngôn ngữ cùng lúc. Phần mềm này được tùy chỉnh toàn diện và tích hợp với mọi CMS cao cấp.

Sử dụng Avi5 để:

 • Tích hợp toàn diện tính năng quản lý biên dịch vào CMS hiện tại của bạn và các ứng dụng dòng công việc khác.
 • Tải lên và phê duyệt công việc.
 • Truy xuất và phê duyệt báo giá.
 • Theo dõi và xem lại các bản dịch theo thời gian thực.
 • Truy xuất tập tin và phát hành trực tiếp vào định dạng và/hoặc kênh giao tiếp ưa thích của bạn.
 • Tùy chỉnh và tối ưu tất cả dòng công việc biên dịch.
 • Xem lại phân tích kiểm soát chất lượng và các dữ liệu hành động khác.
 • Quản lý tất cả các thông tin tài chính liên quan đến biên dịch thông qua các trung tâm chi phí do khách hàng quy định.

Tính năng của Công cụ Hỗ trợ Biên dịch (CAT):


 • Chia đoạn thông minh theo đoạn văn.
 • Xem trước tài liệu trong cửa sổ.
 • Tự động so khớp và cập nhật bộ nhớ biên dịch.
 • Tạo từ điển thuật ngữ theo khách hàng.
 • Tự động kiểm soát chất lượng (bao gồm kiểm tra chính tả, giới hạn độ dài, và phân tích nội dung bởi trí tuệ nhân tạo).
 • Theo dõi toàn bộ lịch sử chỉnh sửa.
 • Cơ sở dữ liệu đối chiếu hoàn toàn tìm kiếm được.