Quản lý Dự án & Hỗ trợ

Chúng tôi tin rằng sự hỗ trợ tốt nhất luôn đến từ những người mà bạn biết và tin tưởng.

Là một khách hàng của Avilinga, bạn sẽ được phân một Quản lý Dự án nhiều kinh nghiệm để phụ trách việc liên lạc. Công việc của họ là đảm bảo mọi tác vụ biên dịch trong ngày của bạn được vận hành trơn tru. Nhiệm vụ của họ bao gồm:


Xếp lịch tư vấn miễn phí >

Hỗ trợ bổ sung

Để bạn được yên tâm: